Hem

Så här monterar du och trimmar en deltadrake

VINDSTYRKOR
En deltadrake har pinnar i framkanten som ligger inuti en "ficka". De här pinnarna är nästan alltid kortare än framkanten på draken. Det första du skall göra när du vecklat ut draken är att "knuffa ner pinnarna så långt ner som möjligt så att den tomma delen av framkanten är längst upp. Kolla alltid pinnarna varje gång du skall flyga.

Nästa moment är att sätta i tvärpinnen (på drakens ovansida) som spänner ut draken. Kontrollera att ändarna på pinnen är i botten på avsedda fickor och att den är på insidan av ev. "öglor" som kan vara fastsydda mitt på draken. Om pinnen är spänd som en pilbåge så sitter den kanske fel. Den kan vara för lång och behöver kortas.r

 

Linan skall fästas
på undersidan av draken
och fästet kan se olika ut.
Ibland är det en trekantig tygbit fastsydd på undersidan av draken. Då finns det ett eller flera hål att fästa linan i (fästpunkter).
B. Ibland består fästet av en lina som går i en båge under draken och är fastsatt på två ställen (kallas för tvåpunkts-betsel). Någonstans på detta tvåpunktsbetsel finns det ibland en knut-ögla där tillverkaren tycker att man skall fästa draklinan (fästpunkt). Det kan också finnas en ring (fästpunkt) fastsatt på betslet där du skall sätta fast draklinan. (se hur man fäster linor dokumentet).

Så här justerar du drakens flygegenskaper för olika vindar med hjälp av draklinans fästpunkt (gäller både deltadrakar & korsdrakar).

Det är mycket ovanligt att drakar med tvåpunktsbetsel (även i fallet A är det i praktiken ett tvåpunktsbetsel) flyger bra i både svaga och hårdare vindar med en och samma fästpunkt. Det är därför viktigt att förstå hur man skall flytta fästpunkten för olika vindstyrkor. För att förstå vindstyrkor se på vindtabellen (knapp överst på denna sida).

Allmänt kan man säga att i lätta vindar (ca 2-3m/s) flyttar man fästpunkten framåt vilket gör att draken lyfter lättare (pröva detta om draken inte orkar lyfta). Om vinden ökar blir draken ofta ostadig och kan störta. Då flyttar man fästpunkten bakåt (pröva detta om draken flyger ostadigt och vill störta) vilket medför att draken flyger med "nosen" högre och vingarna böjer sig mer bakåt. Draken får då mer av en båt-form där luften strömmar på båda sidor och draken blir stadigare. Hur mycket fästpunkten skall flyttas får man pröva sig fram till (flytta högst en cm åtgången). De flesta drakar flyger hjälpligt i svagare vindar (3-5 m/s) men störtar redan vid 7-8 m/s

Det är mycket vanligt att drakar som man köper har en fästpunkt som sitter helt fel och dessutom inte går att flytta på ett enkelt sätt. Om du prövar att flytta fästpunkten kan du ofta få draken att flyga mycket bättre.


Om du har en fästpunkt somhär ovan och det finns flera hål att välja på så kan du flytta fästet mellan hålen och på detta sättet flytta fästpunkten framåt eller bakåt. Om det bara finns ett hål kan du göra "extrahål" med en spik ell dyl. (Man kan även smälta ett hål med en uppvärmd järntråd).

Om du har en fästpunkt som i B här ovan (tvåpunktsbetsel) Så är tanken att om det sitter en ring där så skall det vara möjligt att flytta den framåt och bakåt genom att lösa upp knuten en aning (se ring knut). Om detta skall fungera så skall ringen vara ganska smal typ nyckelring med diameter 15mm. Ofta sätter tillverkaren dit en ganska grov plast-ring och då "låser" inte ringknuten fast ringen (fästpunkten) på grund av för liten friktion vilket medför att fästpunkten flyttar sig själv under flygning och draken fungerar då inte som den skall eller inte alls. Tillverkaren som inte fattar att det skall vara en tunnare ring som gör att rinknuten "nyper" sätter då fast den grova plastringen med en dubbelknut så att fäst punkten inte går att justera på ett enkelt sätt som tanken var. För att åtgärda det här problemet så kan du helt sonika plocka bort plastringen och sätta dit en liten nyckelring (ca 15mm). (se hur man fäster linor dokumentet). Gör ett märke på betslet med en märkpenna där ringen skall vara vid "lagomvind" då är det lättare se hur mycket man flyttat ringen och lätt hitta tillbaks till grundiställningen.

Sitter det en knutögla på tvåpunktsbetslet? då måste du ta bort den och sätta dit en ring med ringknuten (läs ovan) om du vill kunna justera fästpunkten på ett enkelt sätt.

Om du har ett tvåpunktsbetsel med en knutögla och linan sitter fast i knuten kan du pröva att flytta fästpunkten genom att göra en extra knutögla framför (flyttar fästpunkten framåt) eller bakom (flyttar fästpunkten bakåt

 

Andra sätt att justera och balansera drakar

Om draken har en tendens att dyka framåt och är ovillig att "ta höjd" eller störtar genom att dyka framåt så är den framtung. detta kan ibland åtgärdas genom att hänga på en mutter i lagom storlek längst bak på draken. Prova först med en liten mutter och sedan med större. Det behövs oftast mycket mindre än man tror och hänger man på för mycket så fungerar det inte alls.

Om draken svänger okontrollerat fram och tillbaka eller åt bara ett håll (brukar visa sig  vid högre vindstyrkor) Så kan man prova att hänga på mer svans t.ex plastremsor som man klipper av plastkassar eller sopsäckar. Det är vanligt att korsdrakar man köper har för lite svans. OBS funkar ej så bra på deltadrakar

På korsdrakar kan man spänna en lina mellan "vingspetsarna" så att tvärpinnen böjer sig en aning (pröva dig fram). Bågen som bildas måste dock vara helt symetrisk på båda sidor om mitten.

 

Deltadrakar som drar sig åt ena eller andra hållet och där man redan prövat att flytta fästpunkten.

Kontrollera att pinnarna i framkant är tryckta ut mot "vingspetsarna" så långt det går. Om draken då fortfarande drar sig åt t.ex vänster så prova att knuffa upp pinnen på vänstra sidan (från dig sett när draken flyger) mot mitten med ca 5cm så att det bildas ett tomrum på 5cm vid den vänstra vingspetsen. Om det inte räcker så pröva att knuffa upp den längre tills draken flyger rakt. Om draken drar sig till höger så gör tvärt om men utgå alltid från läget där båda pinnarna är längst ut mot vingspetsarna. TÄNK PÅ att en drake alltid har en övre vindgräns och den varierar mellan olika drakar och acceptera att din drake kanske inte tål mer än 12 m/s.

Man kan även pröva att knuffa upp både höger och vänster pinne så långt upp det går.