VINDSTYRKOR
Beaufort
m/s
km/h
 
Knop
 
Beteckning
Beskrivning
0
 
0-0,2
 
< 1
 
0
 
Stiltje
Inga verkningar på land
1
 
0,3-1,5
 
1-5
 
1-3
 
Nästan stiltje
Driver rök
2
 
1,6-3,3
 
6-11
 
4-6
 
Lätt bris
Lyfter vimpel
3
 
3,4-5,4
 
12-19
 
7-10
 
God bris
Sträcker vimpel
4
 
5,5-7,9
 
20-28
 
11-16
 
Frisk bris
Kvistar i rörelse
5
 
8,0-10,7
 
29-38
 
17-21
 
Styv bris
Sträcker flagga
6
 
10,8-13,8
 
39-49
 
22-27
 
Hård bris
Grenar i rörelse
7
 
13,9-17,1
 
50-61
 
28-33
 
Styv kuling
Hela träd svajar
8
 
17,2-20,7
 
62-74
 
34-40
 
Hård kuling
Bryter kvistar av träd. Kräver framåtlutad gång
9
 
20,8-24,4
 
75-88
 
41-47
 
Halv storm
Bryter grenar av träd. Lättare materiella skador.
10
 
24,5-28,4
 
89-102
 
48-55
 
Storm
Fällda träd. Skador på byggnader.
11
 
28,5-32,6
 
103-117
 
56-63
 
Svår storm
Svårare skador på byggnader.
12
 
> 32,7
 
118-320
 
> 63
 
Orkan
Hela områden ödeläggs.