Drakbygge med skolklasser på Luftfartsmuséet i Bodö september 2008
Under två veckor var vi i Bodö i Norge och hade drakbygge med skolelever i åldern 11-12 år.
Varje grupp var på ca 25 - 35 elever och de hade ca 2 timmar på sig att bygga och dekorera drakarna.
Några grupper fick möjlighet att provflyga drakarna direkt efter.