VINDFÅNGARE

Att göra konstverk av fjädrar och ståltråd började Johan med långt innan fjäderdraken kom till. Det var när han torkade fjädrar för att göra vindfångare av dem som han såg att de lyfte och flög av vinden från fläkten och han kom då på den brillianta tanken att det borde gå att göra drakar med dem.